Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
secretar

Квалификационен курс за придобиване на трета квалификационна степен Специалност: "Селски туризъм"

Предлагаме професионално обучение в професионално направление "Пътувания, туризъм и свободно време".

Обучението е с продължителност 960 часа, от които 480 практика и 480 теория.

Формата на обучение е: дневна, вечерна, дистанционна и е съобразена с възможностите на обучаемите.

След приключване на обучението, курсистът ще умее да комуникира на различни нива и средства с клиентите, организира туристическото обслужване, информира клиентите с промоции и потребление на туристически услуги, резервира, продава и реализира продукти на селския туризъм.