Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
secretar

ОТ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА

Квалификационен курс за придобиване на трета квалификационна степен Специалност: "Офис - секретар"

Предлагаме професионално обучение в професионално направление "Секретарски и административни дейности".

Обучението е с продължителност 660 часа, от които 264 часа теория и 396 часа практика.

Формата на обучение е: дневна, вечерна, дистанционна и е съобразена с възможностите на обучаемите.

Отдавна офис – секретарят не е само професия за жени, които правят кафе. След приключване на курса, обучаемите ще могат свободно да работят и организират дейности в офис на фирма. Ще умеят да водят входяща и изходяща кореспонденция, ще познават съвременните средства и форми на комуникация, ще могат да организират собствения си работен ден и този на мениджъра.