Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
secretar

Квалификационен курс за придобиване на трета квалификационна степен Специалност: "Подпомагане на деца"

Предлагаме професионално обучение в професионално направление " Социална работа и консултиране".

Обучението е с продължителност 660 часа, от които 330 практика и 330 теория.

Формата на обучение е: дневна, вечерна, дистанционна и е съобразена с възможностите на обучаемите.

След приключване на обучението, курсистите ще имат изградени атетюди към децата в нужда, ще познават видовете нарушения и социалните дейности. Ще се запознаят с предназначението на техническите средства за хора с увреждания, ще умеят да осъществяват ефективна комуникация с възрастни хора и социални служби.