Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
secretar

Квалификационен курс за придобиване на трета квалификационна степен Специалност: "Организатор на туристическа агентска дейност"

Предлагаме професионално обучение в професионално направление "Пътувания, туризъм и свободно време".

Обучението е с продължителност 960 часа, от които 480 практика и 480 теория.

Формата на обучение е: дневна, вечерна, дистанционна и е съобразена с възможностите на обучаемите.

След приключване на обучението, курсистът ще може да организира туристическото обслужване, да информира и себе си и клиенти за покупка на туристически услуги, да посредничи при продажбата на туристически пакети, да извършва плащания, да води сметки, да подготвя оферти.