Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
raz
Програма

Проектът K-TRIO 4 – "Европейска нощ на учените", се финансира от Европейската комисия по дейностите "Мария Склодовска-Кюри" на програма "Хоризонт 2020". Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) е част от консорциум участници, сред които са Софийският университет "Св. Климент Охридски" – координатор на проекта, сдружението форум "Наука", Бургаският университет "Проф.д-р Асен Златаров", Медицинският университет – Варна, Тракийският университет, Русенският университет, БАН – ИМИ и Клуб "Млади таланти". АРТ КЛАС ЦЕНТЪР е асоцииран партньор по проекта.


raz