Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
raz
trio

Пловдив, 26 септември 2019 г.

Вкусът към изкуството се подхранва, а любовта към науката се запалва!

Проект K-TRIO 3 (Researchers in Knowledge Triangle, Scientists in the Triangle of Knowledge ) на Европейската изследователска нощ 2019 в Пловдив в Центъра за изкуство на изкуството.

На 26 септември от 18:00 малките артисти и техните родители имаха възможността да разгърнат фантазиите си и да участват в творческата работилница "Красотата на природата и човека през погледа на малките художници". В класния център на АРТ беше подготвена работилница, изпълнена с материали за рисуване, музика и добро настроение, а младите художници и техните родители рисуваха заедно.


raz