Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
raz
trio

Пловдив, 28 септември 2018 г.

Нощ на учените 2018 г . е посветена на Годината на културата и новите технологии

В Пловдив тази година международният проект "Учени в триъгълника на знанието" обхваща научни и творчески организации от града – Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, Центъра по растителна системна биология и биотехнология, Националната гимназия по сценични и екранни изкуства, Галерия "Анастас", Центъра за обучение Артклас Център, Асоциацията за кариерно развитие и обучение. Както всяка година до сега, Община Пловдив подкрепя организаторите на Европейската нощ на учените в града. Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство традиционно участва в провеждащата се по едно и също време в около 300 града в цяла Европа и по света "Европейска нощ на учените" – K-TRIO 3 (Researchers in Knowledge Тriangle, Учените в триъгълника на знанието). В България в програмата ще се включат още градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе. Надсловът за трета поредна година е "Учените в триъгълника на знанието" . Специален акцент в програмата на пловдивските висши училища е поставен върху Годината на културата и новите технологии. Чрез програмата на проекта искаме да доближим изследователите и техните постижения до обществото и най-вече до младите хора. Представените събития в пътната карта са адресирани към ученици и деца: конкурси, открити врати, ръководени посещения - за родители, учители и общо за гражданите: панаири за знания, изложби, дискусионни клубове и т.н. Младите изследователи могат да участват в срещи и дебати.

Проектът K-TRIO 3 - "Европейска нощ на учените", се финансира от Европейската комисия по дейностите "Мария Склодовска-Кюри" на програма "Хоризонт 2020". Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив е част от консорциум участници, сред които са Нов български университет - координатор на проекта, Софийски университет, Департамент за информация и преквалификация на учители към Тракийския университет, Русенски университет "Ангел Кънчев", "Млади таланти".


raz