Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
raz

01.11.2018 година

От месец Януари 2019 година ще стартират:
  1. Седмични и събото-неделни курсове по арттерапия за деца и възрастни- индивидуални и групови
  2. Индивидуални терапии с логопед
  3. Курсове по английски език – групови
  4. Курсове по дигитална компетенстност- групови
  5. Курсове по артмениджгмънт - групови
  6. Курсовя по културно предприемачество - групови
  7. Курсове по нови и дигитални технологии - групови
raz