Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
raz

Над 70 студенти и докторанти от Пловдив
участваха в „Кариера за нова ERA”

Инициативата е част от Кариерни дни, които се провеждат паралелно в Испания, Франция, Полша, Унгария, Чехия, Гърция, Македония и България и запознават младите хора с възможностите за професионална реализация

Над 70 студенти и докторанти от почти всички пловдивски университети  се регистрираха и участваха  в инициативата „Кариера за нова ERA”, която се проведе на 24 октомври, в Дома на учените в Пловдив на ул. „Митрополит Паисий“ №6. Това обявиха пловдивските контактни лица на  европейската мрежа EURAXESS. Участието в кариерния ден бе безплатно, но изискваше онлайн регистрация на сайта на инициативата: https://eracareerday.euraxess.bg.

Присъстваха възпитаници на ПУ „Паисий Хилендарски“, АМТИИ, МУ - Пловдив, Аграрен университет, Университет по хранителни технологии и ТУ - София, Филиал – Пловдив, също  и ръководители на центровете за кариерно развитие във висшите училища, както и ученици.

Тази година събитието се провежда паралелно в Испания, Франция, Полша, Унгария, Чехия, Гърция, Македония и България и са инициатива на Европейската комисия за кариерно развитие на магистри и докторанти. В България организатор на събитията е Координационният център на  EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно  с координатори в Пловдив, Стара Загора, Русе и Варна.  Дните се провеждат под патронажа на Министерство на образованието и науката, в партньорство с Кариерен център към Стопански факултет на СУ, Британски съвет, Нов български университет, Фондация „Институт за технологии и развитие“, Русенска търговско-индустриална камара, Българска асоциация за управление на хора, Pensoft Publishers и СиБанк.

В рамките на „Кариера за нова ERA” студенти – магистри и докторанти, имаха възможност да се срещнат с водещи компании и агенции от сферата на човешките ресурси, да се запознаят с европейската мрежа EURAXESS и безплатно да посетят полезни обучителни семинари, за което организаторите им издадоха сертификат за участие – Certificate of Attendance.

През целия кариерен ден в Дома на учените в Пловдив бяха отворени информационните щандове на EURAXESS Портал и на фирмите и агенциите за човешки ресурси. Порталът на EURAXESS е вход към професионална реализация в бизнеса и академията в повече от 40 държави в и извън Европа. Той дава информация за актуални обяви за свободни работни позиции, грантове и стипендии.

В рамките на информационния ден  се проведоха  шест обучителни семинара.

От тях младите хора научиха  какви са разликите между лично и организационно лидерство и как да инвестират в своето професионално развитие за кариерен успех. Предвидени бяха лекции за тенденциите за развитие на проспериращ бизнес в 21-ви век, за възможностите на междусекторната мобилност и дейностите „Мария Склодовска-Кюри” и специфичните изисквания за изготвяне на CV в различните държави. Има и семинар, посветен на въпросите, които най-силно вълнуват младите хора и в частност младите учени: как да разграничават значимите от незначимите въпроси в кариерното си развитие; как да увеличат въздействието и приноса на работата си; кои са уменията, необходими днес за осъществяване на въздействие в бизнеса и в научноизследователските институции.

Беше представена и гледната точка на присъстващите в кариерния ден компании, разположени в Пловдив:

  • Център по растителна системна биология и биотехнология, създаден по проект  на рамкова програма Хоризонт 2020
  • Bulwork - първата компания за подбор на ИТ специалисти в България
  • Агенция за превод и легализация в Пловдив Олтранс
  • Галерия „Анастас“, създадена по идея на художника Анастас Константинов

Ние от  „ВС КАЗИ” представихме  възможностите за пътуване и обучение. Начертахме литературни маршрути и идеи за обучение и стаж в Кази тур и АРТ.

 


raz