Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
secretar

Квалификационен курс за придобиване на трета квалификационна степен Специалност: "Мебелно произвоство"

Предлагаме професионално обучение в професионално направление "Произвоствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло".

Обучението е с продължителност 960 часа, от които 480 часа теория и 480 часа практика.

Формата на обучение е: дневна, вечерна, дистанционна и е съобразена с възможностите на обучаемите.

След приключаване на обучението, курсистите ще познават произвоствените технологии и машини, свързани с мебелното производство, ще познават основните материали и суровини за произвоството, ще умеят да работят с програми, свързани с мебелното произвоство. Курсистите ще умеят да създават и изпълняват свои собствени проекти.