Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
raz

АРТКЛАС ЦЕНТЪР подкрепя проект Live Skills като заинтересована страна. Кратката информация за проекта съдържа следните данни: Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив е партньор по проект, финансиран по програма Еразъм + с номер – 575425–EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-SSA

Координатор на проекта е Британски съвет, Брюксел. Партньори по проекта са организации в областта на културата и изкуството от Обединено Кралсто, Румъния, Гърция и България.

Основните цели на проекта са да се подобрят уменията за предприемачество, управление, дигитални и нови технологии и да се подготвят професионалисти, готови да отварят нови пътища към сектора. Това ще бъде постигнато чрез проектирането и пилотирането на три иновативни учебни програми за две професии в секторите AV & LP:

  1. SoundManager (Музикален оформител, звуков мениджър)
  2. Film/Video Editor (Филмов и видео монтажист, филмов редактор)

Трите договорени учебни програми за професионално образование и обучение в секторите на аудиовизуалното и живото изпълнение, които отговарят на нуждите на отрасъла и пазара на труда и повишават пригодността за заетост на амбициозни творчески специалисти в цяла Европа, са:

  1. Арт мениджмънт и финансово управление: маркетинг и развитие на аудиторията, набиране на средства, самоуправление, умения за наемане на работа, управление на хора и време, управление на проекти, представяне и комуникационни умения, устойчиво управление (зелени умения) за творческия и културния сектор
  2. Културно предприемачество: нови бизнес модели, устойчивост, лидерство, бизнесмислене и артистично мислене, културни и социални иновации, предприемачество, риск и доверие, преговори, междукултурни умения и умения за работа в мрежа.
  3. Дигитални и нови технологии: дигитални инструменти и стратегии, умения за дигитално изкуство и дизайн, дигитални промоции и комуникация, изграждане на дигитални общности, интелектуална собственост и пиратство, социални медийни платформи за комуникация, анимация и софтуер за дигитално редактиране, технологии, звуково и осветително оборудване и контрол

Повече инфромация за проекта е достъпна на сайта: https://www.live-skills.eu/about/partners

През юни 2018 година в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив се проведе информационен ден по проекта.

АРТКЛАС ЦЕНТЪР взе участие в дискусиите като заинтересована страна.


raz