Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
secretar

Квалификационен курс за придобиване на трета квалификационна степен Специалност: "Текстообработване"

Предлагаме професионално обучение в професионално направление " Приложна информатика".

Обучението е с продължителност 300 часа, от които 90 часа теория и 210 часа практика.

Формата на обучение е: дневна, вечерна, дистанционна и е съобразена с възможностите на обучаемите.

След приключване на обучението, курсистите ще познават правилата за работа с компютър и програмните продукти, извършват основни административни дейности, свързани с обработката на информация, осъществяват писмена комуникация, правопис, отчетност и контрол.

Ще умеят да създават текст, да работят със скенер, принтер, таблици, диаграми, да изпращат и получават информация чрез електронна поща, да организират работата си в офис.