Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
secretar

Предлагаме професионално обучение в професионално направление "Администрация и управление", професия "Икономист".

Обучението е с продължителност 960 часа, от които 480 практика и 480 теория.

Формата на обучение е: дневна, вечерна, дистанционна и е съобразена с възможностите на обучаемите.

Една от най-атрактивните и желани професии през последните години. След приключване на обучението, курсистите ще притежават основни икономически познания, свързани с маркетинг и мениджмънт, финанси и управление, работа в екип и как да бъдат успешни мениджъри или лидери в организацията.