Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
secretar

Квалификационен курс за придобиване на трета квалификационна степен Специалност: "Интериорен дизайн"

Предлагаме професионално обучение в професионално направление "Дизайн".

Обучението е с продължителност 960 часа, от които 480 практика и 480 теория.

Формата на обучение е: дневна, вечерна, дистанционна и е съобразена с възможностите на обучаемите.

Интересна и бързо развиваща се професия, която ще даде възможност за добра реализация на завършилите курса на обучение.

След приключване на курса, обучаемият ще може да работи с най-масовите програми в интериорния дизайн, практически познания и умения по отношение на продуктите на пазара на мебелното произвоство, текстил и вътрешно оформление.