Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
secretar

ОТ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА

Квалификационен курс за придобиване на трета квалификационна степен Специалност: "Графичен дизайн"

Предлагаме професионално обучение в професионално направление "Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти".

Обучението е с продължителност 960 часа, от които 480 практика и 480 теория.

Формата на обучение е: дневна, вечерна, дистанционна и е съобразена с възможностите на обучаемите.

След приключване на обучението, курсистите ще могат да насочат в нова посока своята кариера, да станат по-добри в професията или да открият новото си амплоа. Програмата дава задълбочени познания за цвят, форма, композиция, преспектива, графични програми, дизайн и оформление, шрифт и разработване на собствени рекламни материали.