Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom

РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА:  
„НАУКАТА В  УЧИЛИЩЕ“

І. Организатор на конкурса – „АРТКЛАС ЦЕНТЪР” - Пловдив
ІІ. Период на провеждане конкурса 
 От 05.08.2021 г. до 20.09.21 г. включително.
ІІІ. Териториален обхват 
Няма териториални ограничения по отношение на участието.
ІV. Цели на конкурса
Фотоконкурсът цели да привлече за участие хора от всички възрасти, които са привлечени от света на знанието и които милеят за своето училище. Предизвикваме ги да погледнат творчески през обектива и да представят своето училище като наука и поука.
Искаме да разберем какво провокира любопитството и любознателността от ученическите години, остава във времето научено и е първото съзнателно докосване до науката. А може би откриваме, че у всеки човек има един „учен”, запален по любимия предмет! Нека с езика на фотографията споделим своя отговор.
V. Условия за участие

Точно и коректно се попълва формулярът за участие, а също и допълнителните данни за снимките, с които се участва. Формулярът за участие, заедно с фотографиите, се изпращат на ел. поща: art.kazicenter@gmail.com

VІ. Съгласие с регламента

VІІ. Защита на личните данни

VІІІ.  Технически изисквания към фотографиите

ІХ. Класиране
Снимките ще бъдат оценявани чрез харесвания във Facebook страницата на АРТКЛАС ЦЕНТЪР.
Фотографиите на първите трима участници, получили най-много харесвания ще бъдат публикувани на официалната Facebook страница на АРТКЛАС ЦЕНТЪР
1. На отличените участници ще бъдат връчени грамоти по време на Европейската нощ на учените - 25.09.2021 г., 10 часа, АРТ КЛАС ЦЕНТЪР, бул. Васил Левски № 180 А, ет. 1
2. Без оглед на броя и вида снимки, един участник може да получи само една награда.

Х. Календар

ХІ. Награди
Първите трима ще получат грамоти и награда /книга, свързана с фотографията/  за съответно първо, второ и трето място, а на първите 20 ще бъдат предоставени сертификати за участие във фотоконкурса.