Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom

РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА:  
„МОЕТО УЧИЛИЩЕ“

І. Организатор на конкурса – „АРТКЛАС ЦЕНТЪР” - Пловдив
ІІ. Период на провеждане конкурса 
 От 03.10.2020 г. до 15.11.2020 г. включително.
ІІІ. Териториален обхват 
Няма териториални ограничения по отношение на участието.
ІV. Цели на конкурса
Фотоконкурсът цели да привлече за участие хора от всички възрасти, които  са привлечени от  света на знанието и които милеят за своето училище. Предизвикваме ги да погледнат творчески през обектива и да споделят „уловеното” – училището като сграда, училището като  най-хубавата  „ера“ от нашия живот, като приятелства и светли мигове, като науки и поуки, свързани за цял живот

2020 година поднесе невиждано затваряне по домовете за хората по целия свят поради изключителните обстоятелства на пандемията COVID-19. Как се промени училището, когато внезапно се изправи пред реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, компютърът и лаптопът замениха класната стая? „Ходенето на училище“  активира за ежедневна употреба платформи (classroom, zoom, shkolo, gmail, microsoft teams, google meet, viber, messenger) и дигитални ресурси. Остана ли носталгията по класната стая, по училището, по класа и любимите учители?
Искаме да разберем какво  остава у човека от ученическите времена, затова фотоконкурсът е свързан с темата за училището – какво е то за нас, каква роля има в ежедневието през 21 век. А може би откриваме, че у всеки човек има един „учен”, запален по любимия предмет! Нека с езика на фотографията  споделим своя  отговор.
V. Условия за участие

Точно и коректно се попълва формулярът за участие, а също и допълнителните данни за снимките, с които се участва. Формулярът за участие, заедно с фотографиите, се изпращат на ел. поща: art.kazicenter@gmail.com

VІ. Съгласие с регламента

VІІ. Защита на личните данни

VІІІ.  Технически изисквания към фотографиите

ІХ. Класиране
Снимките ще бъдат оценявани чрез харесвания във Facebook страницата на АРТКЛАС ЦЕНТЪР.
Фотографиите на първите трима участници, получили най-много харесвания ще бъдат публикувани на официалната Facebook страница на АРТКЛАС ЦЕНТЪР
1. На отличените участници ще бъдат връчени грамоти по време на Европейската нощ на учените - 28.11.2020 г., 10 часа, АРТ КЛАС ЦЕНТЪР, бул. Васил Левски № 180 А, ет. 1
2. Без оглед на броя и вида снимки, един участник може да получи само една награда.

Х. Календар

ХІ. Награди
Първите трима ще получат грамоти и награда /книга, свързана с фотографията/  за съответно първо, второ и трето място, а на първите 20 ще бъдат предоставени сертификати за участие във фотоконкурса.
Творбите, взели участие в представителната изложба, стават притежание на организаторите и могат да бъдат използвани в рекламни и образователни материали, кампании и други.