Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
raz
Photo of Vesela
raz
raz

Доцент д-р Весела Казашка е родена в Пловдив. Магистър  е на  Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", специалности  "Български и руски език" и „Макроикономика” и се обучава в магистърска програма” Психология на управлението”. През 2014 година защитава докторска дисертация на тема: ”Позитивна стигма към хората с увреждания”.  Д-р Казашка работи в Пловдивския университет от 1998 г. до 2015 година като директор на поделение „Научна и приложна дейност”, а по настоящем е университетски преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство- Пловдив.

Д-р Казашка преподава приобщаващо образование и  финансово управление и контрол. Интересите й са в областта на специалното образование – работа с деца и възрастни с увреждания,  арттерапия и проектно финнасиране.


Photo of Asq
raz
raz

Ася Иванова е бакалавър на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", специалност "Български и руски език" и магистър на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, специалност "Артмениджмънт".

Интересите й са насочени в областта на лингвистиката и интерактивни методи на обучение и преподаване чрез изкуство.Photo of Nevena
raz
raz

Невена Михайлова е съм завършила Икономически Университет Варна в специалности "Туризъм" и "Управление на продажбите".

Професионалният й път е почти изцяло в сферата на туризма – хотели, туристически агенции, транспорт. Невена Михайлова притежава богат и разнообразен опит в обслужването на клиенти, организационната и административна дейност в сферата на туризма.

Страсттта й към творчески дейности се поражда от работа й като разпоредител няколко сезона в Драматичен театър – Варна. Сред любимите й занимания са приложните дейности като изработка на картички, детски и празнични албумчета, подаръчни опаковки използвайки техниките на скрапбукинг и декупаж. Привърженик е на повторно използване на стари и уж ненужни предмети, чрез промяна във вида или предназначението им.


Photo of Sicilia
raz
raz

Сицилия Зайкова е завършила Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" , специалност "Английски и турски език" и предстои й придобиване на магистърска степен по право.

Сицилия Зайкова притежава богат и разнообразен опит в комуникацията със студенти, преподаватели и работа в междукултурна среда. Опитът и е придобит по време на следването й, а също и при участие в международни прояви, стажове в чужбина и работа в екип по проекти.