Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
secretar

Квалификационен курс за придобиване на трета квалификационна степен Специалност: "Касиер"

Предлагаме професионално обучение в професионално направление "Секретарски и административни дейности".

Обучението е с продължителност 300 часа, от които 90 часа теория и 210 часа практика.

Формата на обучение е: дневна, вечерна, дистанционна и е съобразена с възможностите на обучаемите.

След приключване на обучението, курсистите ще могат да обслужват клиенти при извършване на парични операции, да извършват обменни операции и работа с валута, да участват в отчитането на движението на парични средства в предприятието, да изготвят разчетни и платежни документи, справки, да осъществяват писмена комуникация във връзка със своята дейност.