Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
raz

АРТ КЛАС ЦЕНТЪР (PIC 905428944) е създаден през 2017 година, като социално предприятие в
структурата на "ВС- КАЗИ" ЕООД и е център за обучение, личностно развитие и арттерапия.

raz
nom1
raz
nom2
raz
nom3

raz

В АРТКЛАС ЦЕНТЪР работят няколко творчески работилници – музикална, приложно изкуство, театрална и литературна. Обучението се провежда от специалисти в съответните области, чрез интерактивни и творчески методи. Eкипът обучители е насочен и към работа с групи от деца и възрастни със специални потребности.

raz

АРТКЛАС ЦЕНТЪР предлага обучение по ключови компетентности за деца и възрастни:
Общуване на роден език;
Общуване на чужди езици;
Дигитални компетентности;
Умение за учене;
Обществени и граждански комтепентности;
Инициативност и предприемачество.

raz

Арттерапия - индивидуални, групови или онлайн занимания. Терапия за тялото и психиката, намаляване или преодоляване на стреса.


raz